Uab steigimas be jokio streso

Įmonės steigimas, tai yra pirmasis žingsnis, kad jūsų vykdoma veikla taptų legali. Kai registrų centras įregistruoja jūsų įmonę yra tiksliai patvirtinama, kad jūsų įmonė jau yra įsteigta, visi formalumai yra jau įvykdyti ir jūs galite pradėti vykdyti ekonominę veiklą. Lietuvoje yra galimybė įsteigti šių teisinių formų įmones: uždarąsias akcines bendroves, akcines bendroves, individualias įmones, mažąsias […]

Continue Reading